Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4(16) (2008) Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, tủ sách xã Tóm tắt   PDF
Trần Thị Út
 
S. 1(13) (2008) Một số giải pháp để thư viện cơ sở hoạt động tốt và có hiệu quả Toàn văn   PDF
Trần Hồng
 
S. 1(17) (2009) Một số lưu ý khi tạo lập chỉ số phân loại DDC14 với việc sử dụng bảng phụ 1: tiểu phân mục chung Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Bích
 
S. 2(14) (2008) Một số nguyên tắc trong chính sách phát triển vốn tài liệu của thư viện công cộng Minneapolis (Mỹ) Tóm tắt   PDF
Trần Mỹ Dung
 
S. 3(19) (2009) Một số qui định cụ thể của TVQGVN trong việc áp dụng khung phân loại DDC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Vân
 
S. 3(15) (2008) Một số suy nghĩ về vấn đề số hoá tài liệu văn hoá - lịch sử Huế Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Cận
 
T. 2 (2007) Một số vấn đề cần lưu ý trong việc ghép ký hiệu khi sử dụng khung phân loại thập phân Dewey Tóm tắt   PDF
Dương Thuý Ngà Vũ
 
S. 1(17) (2009) Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Phượng
 
S. 1(13) (2008) Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc Tóm tắt   PDF
Đại Lượng, Hữu Nghĩa
 
S. 1(17) (2009) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện - thông tin trong không gian phát triển mới Tóm tắt   PDF
Bùi Loan Thùy
 
S. 3(15) (2008) Ngân hàng dữ liệu Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Hào, Nguyễn Công Nhật
 
S. 1(17) (2009) Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm thư viện huyện Hải Hậu Toàn văn   PDF
Trần Mỹ Giống
 
S. 1(17) (2009) Những thay đổi trong các thư viện công cộng và thư viện đại học ở Nhật Bản Toàn văn   PDF
Mỹ Dung
 
S. 3(19) (2009) Những vấn đề cần giải quyết để nâng cao chất lượng đào tạo cao học ngành khoa học thư viện Tóm tắt   PDF
Lê Văn Viết
 
S. 2(14) (2008) Phát triển chương trình đào tạo thư viện số tại trường đại học Bắc Carolina và trường đại học Virginia Tech ở Mỹ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Sơn
 
S. 1(17) (2009) Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện trường phổ thông Tóm tắt   PDF
Dương Thị Vân
 
S. 4(16) (2008) Phát triển nguồn tin điện tử ở một số thư viện đại học đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thu Loan, Võ Thị Bạch Trúc
 
S. 4(16) (2008) Quản trị tri thức và sự cần thiết phải tiến hành đào tạo quản trị tri thức ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Thế Phong, Trần Thị Kiên
 
S. 3(19) (2009) Quy trình tổ chức số hóa tài liệu thư viện Tóm tắt   PDF
Lê Đức Thắng
 
S. 4(16) (2008) Sách nghệ thuật cho thiếu nhi trong thư viện ở Pháp Tóm tắt   PDF
Huệ Chi
 
S. 4(16) (2008) Sử dụng blog để phổ biến dịch vụ thông tin thư viện Tóm tắt   PDF
Trương Đại Lượng
 
T. 2 (2007) Sử dụng Greenstone để xây dựng bộ sưu tập thư viện số Tóm tắt   PDF
Minh Hiệp Nguyễn
 
S. 2(14) (2008) Semantic web và thư viện số Tóm tắt   PDF
Nguyễn Công Nhật
 
S. 1(13) (2008) Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thư viện ở Cà Mau Toàn văn   PDF
Huỳnh Thăng
 
T. 2 (2007) Tổng quan thư viện Việt Nam Tóm tắt
Tap chi Thu vien
 
26 - 50 trong số 91 mục << < 1 2 3 4 > >> 


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP