Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2(14) (2008) Thông tin của tổ chức Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Nha
 
S. 4(16) (2008) Thực trạng độc giả đến thư viện trường đại học Khoa học Huế trong những năm gần đây Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 
S. 2(14) (2008) Thư viện ảo - Mô hình thư viện của tương lai Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Lâm
 
S. 3(19) (2009) Thư viện dành cho người khiếm thị Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Phượng
 
S. 3(15) (2008) Thư viện huyện Quỳnh Lưu 32 năm xây dựng và phát triển Tóm tắt   PDF
Hồ Thanh Khương
 
S. 2(14) (2008) Thư viện KHTH TP Hồ Chí Minh dấu ân tự hào những năm đầu thiên nhiên kỷ mới Tóm tắt   PDF
Phạm Thế Khang
 
S. 1(17) (2009) Thư viện Quảng Ninh vững bước xây dựng " văn hoá đọc vùng mỏ" Toàn văn   PDF
Trần Quang Hoàng
 
S. 2(14) (2008) Thư viện quốc gia Hàn Quốc Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Vân
 
S. 4(16) (2008) Thư viện số Tây Ban Nha Tóm tắt   PDF
Ngọc Bích
 
S. 2(14) (2008) Thư viện tỉnh Nam Định với công tác phục vụ bạn đọc Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Uyên
 
S. 1(17) (2009) Thư viện tỉnh, thành phố phục vụ thông tin cho công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và sản xuất Toàn văn   PDF
Nguyễn Mạnh Kiêm, Lê Thanh Hà
 
S. 3(19) (2009) Thư viện Trường Trung học phổ thông nội trú tỉnh Thanh Hóa một chặng đường phát triển Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Hữu
 
T. 2 (2007) Thư viện Đại học Việt Nam trong xu thế hội nhập Tóm tắt   PDF
Văn Viết Lê, Thu Hương Vũ
 
S. 2(14) (2008) Thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Tóm tắt   PDF
Lê Quỳnh Chi
 
T. 2 (2007) Tiếp thị thư viện qua mạng Internet Tóm tắt   PDF
Hữu Nghĩa Nguyễn
 
S. 4(16) (2008) Tin học hoá hoạt động thông tin thư viện tại viện Dân tộc học Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Nhị
 
S. 4(16) (2008) Trao đổi một số ý kiến về sử dụng ngôn ngữ mô tả khi áp dụng AACR2 trong biên mục ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Cao Minh Kiểm
 
S. 4(16) (2008) Trung tâm thông tin - thư viện, đại học Nông nghiệp Hà Nội - 10 năm một chặng đường Tóm tắt   PDF
Hoàng Đức Liên
 
S. 3(15) (2008) Truy cập thông tin Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Nha
 
T. 2 (2007) Tuyên truyền giới thiệu sách báo - Biện pháp hữu hiệu trấn hưng văn hoá đọc Tóm tắt   PDF
Phương Thảo Đặng
 
S. 4(16) (2008) Tăng cường các sản phẩm và dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu người đọc tại thư viện tỉnh An Giang Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Bạch Cúc
 
S. 3(19) (2009) Vai trò của Thư viện quốc gia Srilanka Tóm tắt   PDF
An Khanh
 
S. 3(15) (2008) Vai trò của thư viện trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại học viện kỹ thuật quân sự Tóm tắt   PDF
Đinh Minh Chiến
 
S. 3(15) (2008) Vai trò của thư viện đại học Khoa học Huế trong công tác đào tạo và đào tạo học chế tín chỉ: thực trạng và kiến nghị Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Lâm
 
T. 2 (2007) Vai trò thư viện trong việc đổi mới phương pháp dạy và học Tóm tắt   PDF
Hồng Thái Phạm
 
51 - 75 trong số 91 mục << < 1 2 3 4 > >> 


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP