Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 2 (2007) Vài thách thức đối với thư viện số và những chiến lược đối phó Tóm tắt   PDF
Thị Nha Vũ
 
S. 2(14) (2008) Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và công tác biên mục ở các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Đào
 
S. 3(19) (2009) Vị trí của sách tiếng Nga trong vốn tài liệu của thư viện các trường tại Đại học Huế Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Lâm
 
S. 1(17) (2009) Việc thực thi các quy định trong pháp lệnh thư viện về thư viện Quốc gia Việt Nam Toàn văn   PDF
Lê Văn Viết, Kiều Nga, Mỹ Dung
 
S. 1(17) (2009) Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Viêm
 
S. 3(19) (2009) Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh Tóm tắt   PDF
Vũ Duy Hiệp, Nguyễn Thái Sơn
 
S. 1(13) (2008) Xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến cho hệ thống thư viện công cộng Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Hùng
 
S. 2(14) (2008) Xây dựng thư viện điện tử tại thư viện quốc gia Việt Nam nguồn lực thông tin điện tử và các dịch vụ phục vụ bạn đọc Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Mai
 
S. 2(14) (2008) Xây dựng và áp dụng chuẩn nghiệp vụ tại thư viện quốc gia Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Vân
 
S. 1(13) (2008) Xã hội hoá các hoạt động thư viện tại Quảng Ninh Tóm tắt   PDF
Thái thị Mười
 
S. 3(15) (2008) Xu hướng phát triển của OPAC thư viện Tóm tắt   PDF
Trương Đại Lượng
 
S. 4(16) (2008) Đào tạo các cán bộ thư viện phụ trách công tác thiết lập tiêu đề đề mục trong các thư viện Tóm tắt   PDF
Lê Ngọc Oánh
 
S. 3(19) (2009) Đảm bảo an toàn thông tin trong các thư viện hiện đại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cương Lĩnh
 
S. 3(15) (2008) Để hướng tới sự chuẩn hoá trong công tác định từ khoá và định chủ đề tài liệu ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Dương Thuý Ngà
 
S. 3(19) (2009) Đổi mới phương pháp giảng dạy một số môn học chuyên ngành thông tin thư viện Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Loan
 
S. 1(13) (2008) Điện tử hoá thông tin ở thư viện phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Tóm tắt   PDF
Lưu Văn
 
76 - 91 trong số 91 mục << < 1 2 3 4 


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP